Chổi quét robot hút bụi bắt vít

150.000

  • Số lượng: gồm 2 chổi cạnh
  • Chu kỳ thay thế: 6 tháng một lần.